Informujemy, że zamówienia są realizowane w normalnym trybie.